נציב קבילות חיילים

כפי שידוע לכולנו, מושתת הצבא על חוקים ופקודות, בתוכם ניתן למצוא גם את כלל הזכויות המגיעות לחיילים המשרתים נאמנה את מדינתנו. למרות זאת, קיימים מקרים בהם נפגעות זכויותיהם של החיילים במהלך השירות, היוצרות מצב המחייב שמירה על זכויותיהם ותיקון העיוותים הללו. להמשך קריאה »

3,605 צפיות

לכן, הקים משרד הביטחון גוף חיצוני לצבא, הנקרא \"נציב קבילות חיילים\", שתפקידו לדאוג לשמירת זכויותיהם של המשרתים, תוך תיקון עיוותים ואפליות המתרחשות באין צדק.

מי יושב בראש המוסד לנציב קבילות חיילים?

בראש המוסד לנציב קבילות החיילים, יושב איש צבא לשעבר, כשמדובר לרוב על תת אלוף במילואים ומעלה, שאינו בעל קשר לתחום המשפט, כשהקדנציה אליה מתמנה אורכת כחמש שנים. כמו כן, מינויו של נציב קבילות החיילים, נעשה בתיאום בין שר הביטחון לשר המשפטים, כשלאחר מכן מובא לאישורה של וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

באילו מקרים ניתן להגיש קבילה?

הגשת קבילה מתבקשת במקרים בהם מרגיש כל חייל בשירות סדיר או מילואים, פגיעה כלשהי בזכויותיו בידי האנשים הממונים עליו, או לחילופין מכל חייל אחר בכל דרגה המשרת לצידו, דוגמת העלבתו בפומבי, פגיעה בתנאי שירותו, ענישה מחמירה ולא מוצדקת, וכל מעשה אחר אשר מנוגד לפקודות המטכ\"ליות ומפלה אותו לרעה. כתוצאה מכך, מרגיש כל חייל במהלך שירותו תחושת ביטחון, כשיש מי שעומד מאחוריו ודואג לשמירה על זכויותיו, כשבמקרים מן הסוג הללו יודע כי יש לפנות מיידית למוסד נציב קבילות חיילים.

איך מגישים בקשת קבילה למוסד נציב קבילות החיילים?

הגשת בקשת קבילה למוסד נציב קבילות החיילים, נעשית באמצעות כתיבת מכתב למוסד זה, בו מפורטים כלל הפרטים הרלוונטיים מבחינתו של מגיש הקבילה, כגון: פרטיו האישיים, פרטיו של האדם הנקבל ותיאור ברור ומדויק של אותו המקרה המביא אותו להגיש את בקשת הקבילה. לאחר מכן, במידה ואותה קבילה מתגלה כמוצדקת, מועברות בידי נציב קבילות החיילים המלצות לטיפול משמעתי או אחר באותו אדם נגדו הוגשה בקשת הקבילה.

פרטים נוספים אודות הגשת בקשת קבילה

כשמגישים בקשת קבילה, אין צורך ליידע את האדם נגדו מוגשת הבקשה, כשלזה אין כל זכות למנוע את הגשתה או לפגוע בצורה כלשהי בהליך. בנוסף, גם מועמדים לשירות ביטחון רשאים להגיש קבילות נגד הממונים עליהם בהליך מיונם וקליטתם טרם הגיוס. לכן, אם אתם נמצאים במהלך שירות סדיר או מילואים, או לחילופין טרם תחילתו של השירות, כשאתם חשים פגיעה כלשהי בזכויותיכם, המנוגדת לחלוטין לפקודות הצבא, אל תהססו או תחששו, פנו מיידית לנציב קבילות החיילים ושמרו על זכויותיכם.